CONINCO HOUSING được chỉ định thực hiện Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán dự án Đầu tư xây dựng công trình Cấp nước Nam Thủ Dầu Một mở rộng
19/09/2014, 14:23

Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình Cấp nước Nam Thủ Dầu Một mở rộng

- Hạng mục: Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán

- Chủ đầu tư: Ban QLDA Cấp nước Nam Thủ Dầu Một

- Địa điểm: Thị xã Thuận An và Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương


Tin CONINCO HOUSING
Dự án tiêu biểu
Liên kết Website