Kiểm định an toàn đập thủy lợi thủy điện
  Thông tin cơ bản công trình: Tên công trình: Hồ chứa nước EaH’nin II – tỉnh Đắk Lắk - Hạng mục: Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp về...
Với kinh nghiệm và uy tín trong việc thực hiện các gói thầu kiểm định an toàn đập và hồ chứa: Nhà máy thủy điện Nậm Chiến 2, nhà máy thủy điện Nậm...
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần CONINCO Đầu tư bất động sản và Tư vấn...
Dự án tiêu biểu
Liên kết Website