CONINCO HOUSING được chọn là nhà thầu Tư vấn giám sát Công trình Nhà hát huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
19/01/2014, 13:31

Công ty Cổ phần CONINCO Đầu tư Phát triển hạ tầng và Tư vấn Xây dựng đã được tín nhiệm tham gia thực hiện gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 2: Nhà hát và các hạng mục khác thuộc công trình Nhà hát huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội theo hợp đồng số 18A/2012/ HĐKT- CONINCO HOUSING V/v: Tư vấn giám sát công trình xây dựng giữa Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Đan Phượng  và Công ty Cổ phần CONINCO Đầu tư Phát triển hạ tầng và Tư vấn Xây dựng.

Thông tin cơ bản:

- Công trình: Nhà hát huyện Đan Phượng

- Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 2: Nhà hát và các hạng mục khác

- Địa điểm: Đan Phượng, Hà Nội

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Đan Phượng 

- Nhà thầu TVGS: Công ty Cổ phần CONINCO Đầu tư Phát triển hạ tầng và Tư vấn Xây dựng

Tin CONINCO HOUSINGDự án tiêu biểu
Liên kết Website