Tin Coninco - Housing
Để kiện toàn bộ máy tổ chức và cán bộ quản lý, ngày 01/12/2018 tại văn phòng Công ty Cổ phần CONINCO đầu tư Phát triển hạ tầng và Tư vấn xây dựng -...
  Ngày 22 tháng 11 năm 2018, Chi bộ nhượng quyền thương mại 4 thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng –...
Công ty Cổ phần CONINCO Đầu tư phát triển hạ tầng và Tư vấn xây dựng (CONINCO HOUSING.,JSC) thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và...
Sáng 15/7, UBND huyện Gia Lâm đã tổ chức khởi công Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Cụm công nghiệp Phú Thị, huyện Gia Lâm,...
Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và Kiểm định xây dựng - CONINCO ra Thông điệp năm 2015 bao gồm Mục tiêu kế hoạch 2015; Biện pháp thực...
Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán sửa đổi Dự án: Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước, xử lý nước thải thị xã...
Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình: Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước thành phố Thái...
Ngày 23 tháng 01 năm 2014, Công ty Cổ phần CONINCO Đầu tư phát triển hạ tầng và Tư vấn xây dựng (CONINCO-HOUSING) đã tổ chức Hội nghị triển khai hoạt...
Thiết thực chào mừng 34 năm ngày thành lập Công ty (16/4/1979 – 16/4/2013), 38 năm ngày giải phóng miền nam (30/4/1975 – 30/4/2013), kỷ niệm...
  Ngày 07 tháng 4 năm 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới thăm và kiểm tra tiến độ thi công Dự án xây dựng Nhà ga hành khách Cảng hàng...
Dự án tiêu biểu
Liên kết Website