CONINCO HOUSING thực hiện Tư vấn thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình Đầu tư xây dựng dây chuyền số 1 Nhà máy xử lý chất thải Sơn Tây
19/09/2014, 14:17

Tên công trình: Đầu tư xây dựng dây chuyền số 1 Nhà máy xử lý chất thải Sơn Tây

- Hạng mục: Tư vấn thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường Thăng Long

- Địa điểm: Thị xã Sơn Tây, Hà Nội


Tin CONINCO HOUSING
Dự án tiêu biểu
Liên kết Website